Dolphy Cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Dolphy Cafe tại 31 Thao Dien Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Dolphy Cafe được 5 điểm. Hãy thử đến Dolphy Cafe trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

31 Thao Dien Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: