S Coffee Lounge ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 989 Nguyen Kiem Ward 3, Go Vap, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy S Coffee Lounge. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, S Coffee Lounge được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến S Coffee Lounge chưa? Rất đáng để thử đấy!

989 Nguyen Kiem Ward 3, Go Vap, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/Scoffeelounge

Địa điểm ăn uống xung quanh : S Coffee Lounge