OYO 239 Anh Linh Hotel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy OYO 239 Anh Linh Hotel tại 653/9, Quang Trung, Ward 11, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá OYO 239 Anh Linh Hotel được 5 điểm. Hãy thử đến OYO 239 Anh Linh Hotel trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

653/9, Quang Trung, Ward 11, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : OYO 239 Anh Linh Hotel