Spice Viet Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 157 Pasteur District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Spice Viet Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Spice Viet Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Spice Viet Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

157 Pasteur District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: