The Hue House Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 41 - 43 Tran Cao Van street, Ward 6, District 3 Rooftop of Master Building, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Hue House Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Hue House Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Hue House Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

41 - 43 Tran Cao Van street, Ward 6, District 3 Rooftop of Master Building, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Hue House Restaurant