Pho Huong Binh ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Pho Huong Binh tại 148 Vo Thi Sau District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pho Huong Binh được 5 điểm. Hãy thử đến Pho Huong Binh trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

148 Vo Thi Sau District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: