The Cake Factory ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 139 Nguyen Duc Canh Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Cake Factory. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Cake Factory được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Cake Factory chưa? Rất đáng để thử đấy!

139 Nguyen Duc Canh Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Cake Factory