Dong Ba Hue Beef Noodle ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 207B Nguyen Van Thu Da Kao, Didtrict. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dong Ba Hue Beef Noodle. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dong Ba Hue Beef Noodle được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dong Ba Hue Beef Noodle chưa? Rất đáng để thử đấy!

207B Nguyen Van Thu Da Kao, Didtrict. 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: