Hen House Craft Beer Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hen House Craft Beer Bar tại 285 Pham Ngu Lao, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hen House Craft Beer Bar được 5 điểm. Hãy thử đến Hen House Craft Beer Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

285 Pham Ngu Lao, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: