Shang Palace - Cantonese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Shang Palace - Cantonese Restaurant tại 1st Floor, 17-19-21 Ly Tu Trong Street, District 1, HCMC, Ho Chi Minh City 848 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Shang Palace - Cantonese Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Shang Palace - Cantonese Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

1st Floor, 17-19-21 Ly Tu Trong Street, District 1, HCMC, Ho Chi Minh City 848 Vietnam

Mở cửa: