Michio cafe ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 123 Le Thi Hong Gam Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Michio cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Michio cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Michio cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

123 Le Thi Hong Gam Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: