Fly Cupcake Garden ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Fly Cupcake Garden tại 25A Tu Xuong District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Fly Cupcake Garden được 5 điểm. Hãy thử đến Fly Cupcake Garden trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

25A Tu Xuong District 3, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: