Hungry Bunny ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hungry Bunny tại 1 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh dist ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hungry Bunny được 5 điểm. Hãy thử đến Hungry Bunny trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

1 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh dist

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 09:30–23:00
Thứ ba: 09:30–23:00
Thứ tư: 09:30–23:00
Thứ năm: 09:30–23:00
Thứ sáu: 09:30–23:00
Thứ bảy: 09:30–23:00
Chủ nhật: 09:30–23:00