Al Fresco's Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 89 Xuan Thuy Street, Thao Dien 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Al Fresco's Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Al Fresco's Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Al Fresco's Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

89 Xuan Thuy Street, Thao Dien 2, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: