Chez Gilbert Saigon ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Chez Gilbert Saigon tại 21L Nguyen Huu Canh, Phuong 19, Quan. Binh Th_nh, Ho Chi Minh City 72323 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Chez Gilbert Saigon được 5 điểm. Hãy thử đến Chez Gilbert Saigon trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

21L Nguyen Huu Canh, Phuong 19, Quan. Binh Th_nh, Ho Chi Minh City 72323 Vietnam

Mở cửa: