Moc Rieu Nuong ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Moc Rieu Nuong tại 318 Vo Van Kiet Co Giang Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Moc Rieu Nuong được 5 điểm. Hãy thử đến Moc Rieu Nuong trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

318 Vo Van Kiet Co Giang Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: