Vua Cua - King of Crab Restaurant Vo Van Kiet ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 376 Vo Van Kiet Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Vua Cua - King of Crab Restaurant Vo Van Kiet. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Vua Cua - King of Crab Restaurant Vo Van Kiet được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Vua Cua - King of Crab Restaurant Vo Van Kiet chưa? Rất đáng để thử đấy!

376 Vo Van Kiet Co Giang Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: