Con Bo Map (The Fat Cow) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Con Bo Map (The Fat Cow) tại 171 Calmette, phuong Nguyen Thai Binh District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Con Bo Map (The Fat Cow) được 5 điểm. Hãy thử đến Con Bo Map (The Fat Cow) trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

171 Calmette, phuong Nguyen Thai Binh District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.facebook.com/conbomaphcmc