Bandido Saigon - Tacos & Tequila ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 24Bis Dong Du Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Bandido Saigon - Tacos & Tequila. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Bandido Saigon - Tacos & Tequila được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Bandido Saigon - Tacos & Tequila chưa? Rất đáng để thử đấy!

24Bis Dong Du Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: