Le Padam - Cheese Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Bạn có thể tìm thấy Le Padam - Cheese Bar tại 140 Pasteur street District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Le Padam - Cheese Bar được 5 điểm. Hãy thử đến Le Padam - Cheese Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

140 Pasteur street District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.lepadam.com