Al Sham Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 300 Vo Van Kiet District 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Al Sham Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Al Sham Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Al Sham Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

300 Vo Van Kiet District 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: