DingFung Hongkong Desserts ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 122 Ho Tung Mau Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy DingFung Hongkong Desserts. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, DingFung Hongkong Desserts được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến DingFung Hongkong Desserts chưa? Rất đáng để thử đấy!

122 Ho Tung Mau Ben Nghe Ward, Dist.1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: