Pho Dinh Japanese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 69 Nam Ky Khoi Nghia Ben Thanh, Quan 1, Ho Chi Minh City Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Pho Dinh Japanese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Pho Dinh Japanese Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Pho Dinh Japanese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

69 Nam Ky Khoi Nghia Ben Thanh, Quan 1, Ho Chi Minh City Vietnam

Mở cửa: