Dijon's Pizza ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 204 Tran Hung Dao, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1 Near the Ho Hao Hon/ Cong Quynh intersection, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Dijon's Pizza. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Dijon's Pizza được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Dijon's Pizza chưa? Rất đáng để thử đấy!

204 Tran Hung Dao, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1 Near the Ho Hao Hon/ Cong Quynh intersection, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Dijon's Pizza