Beer & Barrel ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 12 le Quy Don St Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Beer & Barrel. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Beer & Barrel được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Beer & Barrel chưa? Rất đáng để thử đấy!

12 le Quy Don St Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: