MAROU, Faiseurs de Chocolat ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy MAROU, Faiseurs de Chocolat tại 167-169 Calmette Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá MAROU, Faiseurs de Chocolat được 5 điểm. Hãy thử đến MAROU, Faiseurs de Chocolat trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

167-169 Calmette Street, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: