Thu Pho Vietnamese Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 30 Nguyen Thi Minh Khai Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Thu Pho Vietnamese Cuisine. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Thu Pho Vietnamese Cuisine được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Thu Pho Vietnamese Cuisine chưa? Rất đáng để thử đấy!

30 Nguyen Thi Minh Khai Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Thu Pho Vietnamese Cuisine