Manmaru Japanese Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (1016)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 192A Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Manmaru Japanese Restaurant. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Manmaru Japanese Restaurant được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Manmaru Japanese Restaurant chưa? Rất đáng để thử đấy!

192A Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 12:00 AM
Thứ ba: 11:00 AM – 12:00 AM
Thứ tư: 11:00 AM – 12:00 AM
Thứ năm: 11:00 AM – 12:00 AM
Thứ sáu: 11:00 AM – 12:00 AM
Thứ bảy: 11:00 AM – 12:00 AM
Chủ nhật: 11:00 AM – 12:00 AM