Sanh Restaurant - 81 Tue Tinh ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 81 Tue Tinh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi Vietnam Hà Nội bạn sẽ thấy Sanh Restaurant - 81 Tue Tinh. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Sanh Restaurant - 81 Tue Tinh được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Sanh Restaurant - 81 Tue Tinh chưa? Rất đáng để thử đấy!

81 Tue Tinh Street, Hai Ba Trung District, Hanoi Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: