Takumi Japanese Restaurant ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (239)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Takumi Japanese Restaurant tại 98 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Takumi Japanese Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Takumi Japanese Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

98 Mai Hắc Đế, Bùi Thị Xuân

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa:
Thứ hai: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:30 – 11:30 PM
Thứ ba: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:30 – 11:30 PM
Thứ tư: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:30 – 11:30 PM
Thứ năm: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:30 – 11:30 PM
Thứ sáu: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:30 – 11:30 PM
Thứ bảy: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:30 – 11:30 PM
Chủ nhật: 11:00 AM – 2:00 PM, 5:30 – 10:00 PM