Restaurant Le Bourgeois ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến Continental Saigon, 132-134 Dong Khoi St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Restaurant Le Bourgeois. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Restaurant Le Bourgeois được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Restaurant Le Bourgeois chưa? Rất đáng để thử đấy!

Continental Saigon, 132-134 Dong Khoi St, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: