Hem Quan - 360 Xa Dan ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (596)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Hem Quan - 360 Xa Dan tại 360 Phố Xã Đàn, Phương Liên Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Hem Quan - 360 Xa Dan được 5 điểm. Hãy thử đến Hem Quan - 360 Xa Dan trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

360 Phố Xã Đàn, Phương Liên

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa:
Thứ hai: 10:30 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 10:30 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 10:30 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 10:30 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 10:30 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 10:30 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 10:30 AM – 10:30 PM