Kone Cafe ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (799)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 295 Khâm Thiên, Thổ Quan Hà Nội bạn sẽ thấy Kone Cafe. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Kone Cafe được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Kone Cafe chưa? Rất đáng để thử đấy!

295 Khâm Thiên, Thổ Quan

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa:
Thứ hai: 8:30 AM – 11:00 PM
Thứ ba: 8:30 AM – 11:00 PM
Thứ tư: 8:30 AM – 11:00 PM
Thứ năm: 8:30 AM – 11:00 PM
Thứ sáu: 8:30 AM – 11:00 PM
Thứ bảy: 8:30 AM – 11:00 PM
Chủ nhật: 8:30 AM – 11:00 PM