Social Club Restaurant & Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 76-78 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3 23rd Floor, Hotel des Arts Saigon, Ho Chi Minh City ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Social Club Restaurant & Bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Social Club Restaurant & Bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Social Club Restaurant & Bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

76-78 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 3 23rd Floor, Hotel des Arts Saigon, Ho Chi Minh City

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa: