Al Fresco's Mac Dinh Chi ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 21 Mac Dinh Chi District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Al Fresco's Mac Dinh Chi. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Al Fresco's Mac Dinh Chi được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Al Fresco's Mac Dinh Chi chưa? Rất đáng để thử đấy!

21 Mac Dinh Chi District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: