Mama Pho ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Mama Pho tại 111 Ho Tung Mau Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Mama Pho được 5 điểm. Hãy thử đến Mama Pho trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

111 Ho Tung Mau Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: