The Coffee Factory ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (329)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 53H Nguyễn Du, Bến Nghé ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Coffee Factory. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Coffee Factory được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Coffee Factory chưa? Rất đáng để thử đấy!

53H Nguyễn Du, Bến Nghé

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 6:30 AM – 10:30 PM
Thứ ba: 6:30 AM – 10:30 PM
Thứ tư: 6:30 AM – 10:30 PM
Thứ năm: 6:30 AM – 10:30 PM
Thứ sáu: 6:30 AM – 10:30 PM
Thứ bảy: 6:30 AM – 10:30 PM
Chủ nhật: 6:30 AM – 10:30 PM