IL CORDA Charcoal Steakhouse ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 11 Le Thanh Ton Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy IL CORDA Charcoal Steakhouse. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, IL CORDA Charcoal Steakhouse được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến IL CORDA Charcoal Steakhouse chưa? Rất đáng để thử đấy!

11 Le Thanh Ton Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: