The Fish Sauce ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 41 Le Duan 6th floor rooftop, OCB building. Dist 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Fish Sauce. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Fish Sauce được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Fish Sauce chưa? Rất đáng để thử đấy!

41 Le Duan 6th floor rooftop, OCB building. Dist 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Fish Sauce