Pachi Pachi Japanese BBQ Restaurant ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Pachi Pachi Japanese BBQ Restaurant tại 52 Mac Dinh Chi, Ward Dakao, District 1, Ho Chi Minh City 840800 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Pachi Pachi Japanese BBQ Restaurant được 5 điểm. Hãy thử đến Pachi Pachi Japanese BBQ Restaurant trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

52 Mac Dinh Chi, Ward Dakao, District 1, Ho Chi Minh City 840800 Vietnam

Mở cửa:

Địa điểm ăn uống xung quanh : Pachi Pachi Japanese BBQ Restaurant