Kampong Chicken House ở Hà Nội

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Kampong Chicken House tại 107 Lo Duc Street, Hai Ba Trung District, Hanoi 10000 Vietnam Hà Nội . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Kampong Chicken House được 5 điểm. Hãy thử đến Kampong Chicken House trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

107 Lo Duc Street, Hai Ba Trung District, Hanoi 10000 Vietnam

Tỉnh/Thành : Hà Nội

Mở cửa: