Coriander Thai Cuisine ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Coriander Thai Cuisine tại 16 Bui Vien District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Coriander Thai Cuisine được 5 điểm. Hãy thử đến Coriander Thai Cuisine trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

16 Bui Vien District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: