Banh Mi 362 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)

Hãy đến 25 Tran Cao Van Dakao ward, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Banh Mi 362. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Banh Mi 362 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Banh Mi 362 chưa? Rất đáng để thử đấy!

25 Tran Cao Van Dakao ward, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa:

http://www.banhmi362.com