Ivoire Pastry ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Ivoire Pastry tại 57 Nguyen Du Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Ivoire Pastry được 5 điểm. Hãy thử đến Ivoire Pastry trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

57 Nguyen Du Ben Nghe, District 1, Ho Chi Minh City 700000 Vietnam

Mở cửa: