TukTuk Thai Bistro 2 ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 38 Ly Tu Trong St. District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy TukTuk Thai Bistro 2. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, TukTuk Thai Bistro 2 được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến TukTuk Thai Bistro 2 chưa? Rất đáng để thử đấy!

38 Ly Tu Trong St. District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: