McDonald's ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 2-2A Tran Hung Dao St. Dist.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy McDonald's. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, McDonald's được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến McDonald's chưa? Rất đáng để thử đấy!

2-2A Tran Hung Dao St. Dist.1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: