OnTop bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
Google reviews (33)
ZoneVietnam reviews (0)

Hãy đến 167 Hai Bà Trưng, Phường 6 ,Quận 3 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy OnTop bar. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, OnTop bar được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến OnTop bar chưa? Rất đáng để thử đấy!

167 Hai Bà Trưng, Phường 6

Quận/Huyện : Quận 3

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Mở cửa:
Thứ hai: 12:00 AM – 12:00 PM, 5:30 PM – 12:00 AM
Thứ ba: 12:00 AM – 12:00 PM, 5:30 PM – 12:00 AM
Thứ tư: 12:00 AM – 12:00 PM, 5:30 PM – 12:00 AM
Thứ năm: 12:00 AM – 12:00 PM, 5:30 PM – 12:00 AM
Thứ sáu: 12:00 AM – 12:00 PM, 5:30 PM – 12:00 AM
Thứ bảy: 12:00 AM – 12:00 PM, 5:30 PM – 12:00 AM
Chủ nhật: 12:00 AM – 12:00 PM, 5:30 PM – 12:00 AM