Emergency Room Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Emergency Room Bar tại 59 Huynh Thuc Khang , Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Emergency Room Bar được 5 điểm. Hãy thử đến Emergency Room Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

59 Huynh Thuc Khang , Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: