Okome Sushi Bar ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Okome Sushi Bar tại 11B Nguyen Dinh Chieu, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Okome Sushi Bar được 5 điểm. Hãy thử đến Okome Sushi Bar trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

11B Nguyen Dinh Chieu, Dakao Ward, District 1, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: