Material Cafe & Craft beer - Western style ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

5 /5 (0 reviews)
ZoneVietnam reviews (0)

Bạn có thể tìm thấy Material Cafe & Craft beer - Western style tại 36 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, Quan 2, Thanh Po, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Material Cafe & Craft beer - Western style được 5 điểm. Hãy thử đến Material Cafe & Craft beer - Western style trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

36 Nguyen Ba Huan, Thao Dien, Quan 2, Thanh Po, Ho Chi Minh City 70000 Vietnam

Mở cửa: